Consultanţă financiară

• Consultanţă contabilă şi fiscală pe baza abonamentului/numărului de ore convenite sau la cerere: consultanţă pe probleme fiscale, contabilitate şi salarizare, asistenţă în timpul fuziunilor, lichidărilor, consultanţă pe probleme de control intern. 

• Informaţii legislative: întocmirea sintezelor legislative privind modificările legislative contabile și fiscale. 

• Revizii contabile şi fiscale periodice pentru a asigura acurateţea rapoartelor contabile, prin analizarea şi verificarea acurateţii înregistrărilor contabile semnificative, calculelor fiscale şi declaraţiilor fiscale, contractelor şi a altor documente justificative, întocmirea unui raport privind corecţia acestora şi prezentarea sugestiilor de îmbunătăţire, prezentarea situaţiilor financiare actualizate pe baza ajustărilor propuse. 

• Due diligence (expertiză) contabilă și fiscală pentru obiective specifice, cum ar fi: evaluarea unei afaceri (identificarea riscurilor fiscale și contabile și prezentarea recomandărilor). 

  • Optimizări fiscale prin analiza documentelor clienţilor noştri, precum şi a procedurilor interne ale acestora, cu scopul de a-i ajuta să minimizeze expunerea fiscală identificată şi să beneficieze de potenţiale economii de natură fiscală; 
  • Asistență pentru punerea în aplicare a facilităţilor fiscale identificate;
  • Servicii de start-up:

        Oferirea de asistență în faza inițială a companiei, furnizarea de servicii de contabilitate și consultanță fiscală cu privire la cea mai bună opțiune de pornire și informaţiile necesare în procesul decizional;

        Asistenţă în procesul de recrutare a posturilor din cadrul departamentului financiar-contabil, asigurarea instruirii personalului sau punerea la dispoziţie a personalului Nexia ABS;

  • Traininguri: cu privire la diferite aspecte contabile și fiscale, pentru utilizarea SAP/Charisma.