You are currently viewing Guvernul pune la dispoziţie o serie de programe de finanţare pentru perioada economică pe care o traversăm.

Guvernul pune la dispoziţie o serie de programe de finanţare pentru perioada economică pe care o traversăm.

Traversăm o perioadă economică cu multe provocări în care trebuie să ne adaptam si să găsim rapid soluţii, să vedem oportunităţile şi să continuăm dezvoltarea afacerii în care suntem direct implicaţi.

Guvernul pune de altfel la dispoziţie o serie de programe de finanţare din care putem selecta varianta optimă.

Acestea constau în următoarele scheme de finantare:

1. Programul IMM Invest.

Firmele au acces la finanțarea planurilor de afaceri, obiectivul fiind acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate IMM-urilor de către bănci.

O nouă formă este Agro IMM Invest, care constă în acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate IMM-urilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar de către bănci. 

2. Finanțări pentru sisteme noi de energie eoliană și solară. 

Firmele care produc energie electrică pot accesa schema în baza unei proceduri de ofertare concurențială.

Se aplică numai instalaţiilor noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară.

Ajutorul este de maximum 15 milioane de Euro pe proiect. 

3. Programul de modernizare a blocurilor construite înainte de 2000, include si spațiile comerciale. 

Autoritățile locale au la dispozitie fonduri, ca intermediar, pentru consolidarea seismică și renovarea energetică a blocurilor de locuințe construite înainte de anul 2000.

Proprietarii de spații comerciale pot beneficia sub forma unui ajutor de minimis, acordat sub forma unui grant de maximum 200.000 de Euro fără cofinanţare.

4. Programul Rabla pentru mașini. 

Anul acesta sunt în curs Rabla Clasic și Rabla Plus pentru firme și PFA-uri. Se pot casa două mașini vechi pentru a achiziționa una nouă, inclusiv în Rabla Plus.

Banii de la stat se acordă printr-o schemă de ajutor de minimis pentru maxim 200.000 de Euro, echivalent în lei (excepţie 100.000 de Euro în cazul transportatorilor rutieri de mărfuri).

5. Start-up Nation.

Microîntreprinderile și IMM-urile cu capital social integral privat vor putea beneficia de ajutoare financiare de până la 200.000 de lei (maximum 95% din cheltuielile eligibile, cu 5% cofinanțare). 

6. Programul de Comerț și servicii.

Microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii vor putea solicita un ajutor de minimis, pentru dezvoltarea propriilor afaceri, de până la 200.000 de Euro. 

7. Programul de Microindustrializare.

Microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii vor putea solicita un ajutor de minimis de până la 500.000 de lei pentru dezvoltarea propriilor afaceri.

8. Granturi pentru investiții productive. 

Procedura oficială de aplicare este în curs de finalizare.

Grantul va avea o valoare cuprinsă între 50.000 și 1.000.000 de Euro, limitat la cel mult de cinci ori cifra de afaceri aferentă anului 2019.

Se adresează IMM-urilor înființate până la 31 Decembrie 2018 ca societăți, cu profit operațional în 2019 și apoi afectate de criza coronavirusului. 

9. Pachet de patru noi programe pentru dezvoltarea afacerilor IMM-urilor.

Cele patru programe sunt: Rural InvestIMM Prod, Garant Construct și Innovation.

IMM-urile eligibile în cele patru programe vor primi un ajutor de stat sub formă de garanții care să acopere, în proporție de maximum 90%, creditele acordate de bănci pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditelor.

Se va acorda un ajutor de stat sub formă de grant care să acopere integral valoarea comisioanelor de risc și de administrare pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, dobânda aferentă creditelor/liniilor de credit pe perioadele prevăzute în procedurile de implementare ale programelor, precum și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate. 

10. Investiții pentru reciclarea de deșeuri.

Companiile, indiferent de dimensiune, vor putea să acceseze fonduri nerambursabile pentru a face investiții pentru reciclarea deșeurilor.

Procesul urmăreşte obținerea de produse noi, materiale reciclate sau materii prime secundare. Valoarea va fi stabilită diferențiat, în funcție de dimensiunea firmei care-l cere și de regiunea în care proiectul va fi implementat.

Solicitanții vor trebui să contribuie cu cel puțin 25% din costurile eligibile. 

11. Programul de accelerare a dezvoltării IMM-urilor. 

Schema aferentă de ajutor de minimis este în curs de emitere prin ordin ministerial.

12. Granturi pentru domeniul cultural. 

Se acordă sub formă de grant de maximum 200.000 de Euro pentru firmele afectate de pandemie. 

13. Ajutoare de stat pentru crescătorii de animale.

Se acordă crescătorilor de vite, porci și păsări, sume de până la 290.000 de Euro în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie. 

Fiind plafoane de sume vă recomandăm să efectuaţi cât mai repede demersurile necesare.

Apelaţi la consultaţii Nexia ABS pentru a vă sprijini prompt în accesarea fondurilor din programul potrivit !

Lasă un răspuns