You are currently viewing Oferta noasträ pentru suport în implementarea SAF-T este pregatitä !

Oferta noasträ pentru suport în implementarea SAF-T este pregatitä !

SAF-T a demarat în 2022 pentru mari contribuabili iar pentru contribuabili mijlocii obligaţia de raportare intervine începând cu data de 1 Ianuarie 2023, la care se adaugä o perioadä de graţie de 6 luni. Practic, raportarea efectivä a informaţiilor aferente lunilor Ianuarie – Iunie 2023 va avea termenul limitä la data de 31 Iulie 2023. Pentru contribuabilii mici obligativitatea depunerii raportärii SAF-T intervine începând cu 1 Ianuarie 2025.

Documentaţia SAF-T publicatä de ANAF este în schimbare iar registrele actualizate privind contribuabilii mari şi mijlocii ar trebui publicate în luna Noiembrie.

Echipa Nexia ABS vä stä la dispoziţie şi pentru alte servicii financiar-contabile.

#NexiaABS#SAF-T #implementare#contabilitate#contribuabili

Lasă un răspuns