You are currently viewing Plafon record la programul IMM Invest Plus 2022

Plafon record la programul IMM Invest Plus 2022

Ca urmare a cererilor transmise de bănci la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM suma de 12 miliarde lei reprezintă totalul creditelor care urmează să fie acordate firmelor românești prin programul IMM Invest Plus 2022.

Ȋmprumuturile cu garanții de stat și dobânzi subvenționate microîntreprinderilor și IMM-urilor eligible vor fi acordate de 20 de bănci prezente pe piața românească, înscrise în program.

Firmele se pot înscrie în program pe platforma IMM Invest.

Cele patru componente gestionate de către FNGCIMM au următoarele plafoane de garantare:

 • IMM INVEST ROMÂNIA – 6.500.000.000 lei,  
 • AGRO IMM INVEST – 1.600.000.000 lei,
 • IMM PROD – 2.400.000.000 lei,
 • GARANT CONSTRUCT –  1.500.000.000 lei, alocă suma astfel:
  • 1.000.000.000 lei pentru proiecte de investiţii pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţii,
  • 500.000.000 lei pentru proiecte de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ – teritoriale.

FNGCIMM a centralizat cererile de înscriere în program şi a analizat datele și informațiile furnizate de finanțatori referitoare la dimensionarea plafoanelor de garantare solicitate în vederea acordării de garanții.

Astfel, a demarat alocarea plafoanelor de garantare către instituțiile de credit, precum și încadrarea costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor garantate în cadrul programului, respectiv:

a) rata dobânzii – ROBOR la 3 luni plus o marjă astfel:

 • IMM INVEST ROMÂNIA – pentru creditele de
  • investiții – marjă de maximum 2% pe an,
  • liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru – marjă de maximum 2,5% pe an;
 • IMM PROD – pentru creditele de
  • investiții acordate în condițiile Programului – marjă de maximum 1% pe an,
  • liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru – marjă de maximum 1,5% pe an,
  • destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie – marjă de maximum 0,75% pe an;
 • GARANT CONSTRUCT – pentru creditele de investiții, creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an.
 • AGRO IMM INVEST – pentru creditele de
  • investiții – marjă de maximum 2,0% pe an,
  • liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru – marjă de maximum 2,5% pe an.;

Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării.

Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.).

Portalul www.imminvest.ro a înregistrat peste 6000 de solicitări de credite pentru toate componentele Programului, formulate de peste 2.700 IMM-uri înscrise în  program.

Este un plafon alocat record iar cel mai ridicat interes se manifestă pentru IMM INVEST ROMÂNIA, unde au fost solicitate cca 2300 de credite.

Lasă un răspuns