Recuperarea pierderilor fiscale

Pierderea fiscală reprezintă, potrivit prevederilor art. 31 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, pierderea anuală stabilită prin declaraţia de impozit pe profit nr. 101, cod M.F.P. 14.13.01.04, aprobată prin Ordin al preşedintelui ANAF (ultimul fiind Opanaf nr. 423/2022), formular pe baza căruia se determină extracontabil, pe baza pierderii contabile ajustate cu cheltuielile deductibile şi nedeductibile prevăzute de Titlul II, art. 25 din Codul Fiscal.
Societăţile comerciale plătitoare de impozit pe profit, care declară pierderi fiscale prin intermediul formularului 101, privind impozitul pe profit anual pot recupera aceste sume din profiturile impozabile declarate în următorii şapte ani consecutivi (cinci ani începând cu anul 2024).

Acoperirea pierderii fiscale poate fi considerată o facilitate prin care se diminuează impozitul pe profit datorat iar legatura dintre declaraţiile fiscale o face registrul fiscal care include informaţiile care diferă de cele înregistrate în evidenţa contabilă.
Legea fiscală prevede posibilitatea acoperirii pierderii în următorii 7 ani consecutivi, însă completarea la fiecare termen de plată a impozitului pe profit oferă posibilitatea ca într-un interval de timp mai scurt să se poată acoperi întreaga valoare.

Conform art. 31 din Codul Fiscal, modificat prin OUG nr. 115/2023, privind unele măsuri fiscal – bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, pierderile fiscale declarate până la 31 Decembrie 2023 se vor recupera în următorii ani rămaşi din cei 7 prevăzuti, astfel că din anii 2022 – 2023 se vor putea recupera începând cu anul 2024, din profiturile fiscale declarate până în anii 2029, respectiv 2030, în limita procentului de 70%.

Ȋn cazul în care în anul 2024 se înregistrează tot pierdere, aceasta se cumulează cu pierderile anilor 2022 – 2023 şi se recuperează tot în limita cotei de 70%, pierderea anului 2024 se va putea recupera însă numai într-o perioadă de 5 ani. Pierderea din anul 2022 cât şi cea care va rezulta în 2023 vor putea fi acoperite începând cu trim. I 2024 şi în următoarele, total sau parţial, în funcţie de profitul fiscal realizat.

Ȋn cazul în care nu se realizează profit fiscal în anul 2024 care să acopere o parte din pierderea fiscală din anii 2022 – 2023, aceasta se va prelua în formularul cu termen de depunere 25.06.2025. Nu este necesar să se completeze D101 mai devreme, deoarece din profitul fiscal realizat pentru trim. I 2024 se poate acoperi pierderea din perioadele anterioare.

Principiul recuperării pierderii fiscale a rămas acelaşi, prin OUG nr. 115/2023 modificându-se numai perioadele maxime şi procentul de recuperare, modificari care se aplică numai pentru pierderile fiscale declarate pentru anul 2024.

Echipa de experţi ai Nexia ABS vă ghidează cu soluţii adecvate.

Lasă un răspuns