You are currently viewing <strong>Rolul expertului contabil în optimizarea fiscală din domeniul construcţiilor</strong>

Rolul expertului contabil în optimizarea fiscală din domeniul construcţiilor

În ultimii ani, domeniul construcțiilor a crescut în importanță și a cunoscut o evoluție semnificativă în România. Din această perspectivă, domeniul oferă oportunități de business importante pentru companiile locale și internaționale, dar acestea vin la pachet și cu provocări precum nevoia de a respecta standardele de calitate și de siguranță, problemele legate de corupție și de managementul durabil al resurselor, dar şi schimbările legislative extrem de frecvente care afectează deciziile pe termen lung.

Expertiza contabilă și fiscală devine astfel vitală în domeniul construcțiilor deoarece asigură respectarea reglementărilor fiscale, optimizarea fiscală, evaluarea rentabilității proiectelor și respectarea standardelor contabile internaționale. Expertiza adecvată și bazată pe bune practici poate ajuta companiile de construcții să gestioneze mai eficient finanțele și să-și maximizeze profitul. Iată câteva direcții în care expertiza contabilă și fiscală este esențială:

 • Respectarea reglementărilor fiscale pentru a evita erorile și a eventualelor probleme cu autoritățile fiscale;
 • Optimizarea fiscală prin identificarea opțiunilor legale de a reduce costurile și a maximiza profitul. Un exemplu concret ar fi identificarea tuturor deducerilor și creditelor fiscale disponibile, sau diferențierea dintre cheltuielile de capital și cele de exploatare. Pe de altă parte, răspunderea patrimonială şi reputaţională trebuie atent monitorizată şi actualizată contractual;
 • Transfer de know-how – România se bucură în prezent de o fiscalizare redusă la nivelul Uniunii Europene şi de numeroase facilităţi în domeniul construcţiilor, fapt care atrage investitori străini. Pentru aceștia, transferul de know-how este important, investitorii aducând expertiza internaţională, iar consultantul contabilul si fiscal oferind expertiza locală şi instrumentele necesare în gestionarea elementelor neprevăzute și a incertitudinii fiscale;
 • Evaluarea rentabilității proiectelor prin analizarea costurilor și a veniturilor, dar și prin identificarea eventualelor probleme de cash-flow;
 • Respectarea standardelor contabile internaționale cum ar fi IFRS, care sunt importante în cazul în care companiile doresc să atragă finanțare de la investitori internaționali;
 • Folosirea la capacitate maximă a tuturor facilităților fiscale precum cele legate de: achiziţia de bunuri, tichete pentru angajaţi, amortizare fiscală, grup fiscal pentru TVA si impozit pe profit,  sponsorizări, plata anticipată a impozitului. Câteva exemple concrete sunt:
 • Reducerea TVA pentru construcții – în prezent, taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru lucrările de construcții este de 19%. Însă, în cazul unor proiecte de construcții, TVA-ul poate fi redus la 5% sau chiar zero, în funcție de tipul construcției și de locația acesteia;
 • Deducerea cheltuielilor pentru investiții într-un anumit număr de ani, în funcție de tipul și dimensiunea investiției. Această facilitate fiscală este menită să stimuleze investițiile în construcții și să sprijine dezvoltarea economică;
 • Reducerea impozitului pe profit în funcție de dimensiunea capitalului propriu al companiei;
 • Deducerea cheltuielilor cu cercetarea și dezvoltarea, inclusiv pentru inovație și dezvoltarea de noi tehnologii;
 • Reducerea impozitului pe venit pentru angajații din domeniul construcțiilor, în funcție de salariul și nivelul de pregătire profesională.

Pe lângă problemele de fond, legate de standarde privind calitatea și de siguranță, corupție sau schimbările de legislație, sectorul construcțiilor se confruntă și cu o serie de provocări sociale precum lipsa forței de muncă specializată și pandemia de COVID-19 care pot duce la întârzieri ale proiectelor, la creșterea costurilor, la scăderea calității lucrărilor și la reducerea cererii de servicii. În această direcție, consultantul fiscal și contabil poate avea o contribuție importantă prin gestionarea riscurilor și îmbunătățirea fluxului de numerar și a managementului financiar.

Indiferent de provocare, o soluție care să centralizeze întreaga informație financiar contabilă într-o singură bază de date este esențială pentru a asigura transparența și raportarea facilă, atât de necesară pentru a identifica problemele și riscurile cu care se confruntă o companie. Evidența stocurilor, alături de monitorizarea proiectelor în toate fazele lor, a achizițiilor și a personalului sezonier, devin cheia prin care orice optimizare financiar contabilă se poate realiza. Astfel, contabilul sau consultantul fiscal poate chiar să compare și să aprecieze care este cea mai bună soluție informatică prin care clientul să obțină integrarea tuturor informațiilor și, ulterior, decizii fundamentate de business.

În materie de soluții informatice, cele mai uzitate sunt soluțiile de tip ERP, soluțiile pentru managementul resurselor umane, soluții de business intelligence pentru raportare, sau cele de project management pentru gestionarea proiectelor și contractelor. Similar, raportarea obligatorie SAF-T introdusă în 2022 a ridicat mai multe probleme companiilor din România, fiind foarte greu de realizat în lipsa unei soluții informatice, mai ales atunci când acest lucru implică culegerea datelor din mai multe platforme.

“Din punct de vedere contabil, un aspect dificil care poate fi rezolvat rapid de tehnologie este păstrarea unei evidenţe clare, la zi, a stocurilor de materiale şi inventarierea lor periodică pentru a reconcilia fapticul cu scripticul. Nu impunem o soluție informatică clientului, ci ne pliem pe ceea ce avem la dispoziție – fie o soluție deja implementată de client, fie migrăm datele lui în sistemul nostru. Folosim cel mai des Charisma ERP, Saga și SAP, dar ne adaptăm şi în funcţie de nevoile operaţionale și urgențe”, Nicoleta Vrăjescu Dobre, Financial Services Director, Nexia ABS Financial Services.

Pe partea de digitalizare, consultantul financiar contabil este conștient de impactul acesteia asupra industriei construcțiilor, printre cele mai importante numărându-se:

 • Îmbunătățirea eficienței administrative prin automatizarea proceselor, cum ar fi facturarea și gestionarea plăților, care poate reduce erorile, întârzierile, dar și costurile cu personalul și hârtia;
 • Îmbunătățirea controlului financiar printr-o mai bunăraportare și monitorizare a fluxurilor de numerar, precum și o identificare mai rapidă a problemelor și oportunităților;
 • Îmbunătățirea transparenței și a raportării prin creșterea accesului la date și prin îmbunătățirea proceselor de audit;
 • Reducerea birocrației prin automatizarea proceselor administrative, reducând astfel timpul și costurile implicate în gestionarea documentelor fiscale și contabile;
 • Creșterea securității datelor prin utilizarea soluțiilor de securitate cibernetică și de criptare a datelor;
 • Adoptarea sistemului de facturare electronică – Guvernul României a implementat recent sistemul de facturare electronică, într-o primă fază în relaţia B2G, şi pentru bunurile cu risc fiscal ridicat, urmând ca din 2024 să devină obligatoriu şi în relaţia B2B, prin care toate companiile care emit facturi trebuie să folosească acest sistem. Această măsură va creşte eficiența și transparența în ceea ce privește procesele de facturare, reducând în același timp evaziunea fiscală.
 • Sunt semnale că va urma implementarea e-TVA, aceasta noua optimizare fiind deja în testare în Ungaria şi în reţeaua Nexia putem observa evoluţia proiectelor în avans, estimată a fi o cerinţă pentru 2024 iar în România probabil va mai dura dar fiind aşteptată să acopere o mare parte din sincopele curente.

Indiferent de nivelul de dezvoltare, dar și de proiectele derulate, aportul unui expert contabil și fiscal devine vital în creșterea sănătoasă a companiei.

Despre Nexia ABS Financial Services

Nexia ABS Financial Services este parte a rețelei globale Nexia International, care oferă acces la o rețea extinsă de experți și resurse internaționale. Aceasta le permite clienților săi să beneficieze de expertiză locală și internațională, precum și de o mai bună înțelegere a piețelor globale.

Nexia ABS Financial Services oferă servicii de externalizare pentru contabilitate, fiscalitate, salarizare, raportare pentru toate categoriile de companii care activeaza in diferite domenii de activitate cum ar fi construcții, imobiliare, energie, producție și comerț.

Ȋn domeniul constructiilor avem o experiență amplă acumulată din parteneriate încheiate cu companii mari de construcții din Turcia angrenate în proiecte mari de construcţii, infrastructură şi mentenanţă în România, dar și cu parteneri europeni.

Lasă un răspuns