You are currently viewing Rolul contabilului modern

Rolul contabilului modern

Contabilul nu mai este astăzi doar un responsabil financiar, el trebuie să integreze o serie de informaţii strategice pe baza cărora să vină cu soluţii adecvate. Tehnologia contribuie la optimizarea datelor, la realizarea de verificări rapide şi transparenţă sporită însă factorul uman este esenţial în a ghida etic.

De ce ai nevoie de un contabil?

Contabilul este necesar din mai multe considerente, detaliate mai jos:

a)    Conformarea fiscală este esenţială pentru derularea unei activităţi economice;

b)    Preia sarcinile care ţin de înregistrarea, analizarea şi raportarea la timp a datelor financiare;

c)     Ȋşi exprimă opinia ca expert pe partea de achiziţii, investiţii sau restructurare;

d)    Evaluează periodic performanţa financiară şi atenţionează asupra factorilor de risc;

e)    Gestionează datoriile şi caută soluţiile optime de finanţare;

f)     Imparţialitatea opiniilor, luarea deciziilor pe baza datelor şi răspunderea legală.

Când ai nevoie de un contabil?

Un contabil este necesar fiecărei activităţi economice, chiar înaintea demarării acesteia, din faza de planificare şi poate intermedia înfiinţarea firmei. Pe parcurs se ocupă de gestionarea tuturor situaţiilor financiare şi poate aduce completari, modificări şi contribui la dezvoltarea afacerii în colaborare cu alţi specialişti.

Prin prisma experienţei dobandite, contabilul are posibilitatea de a veni cu exemple şi de a aplica metode deja folosite cu succes în situaţii similare, aducând optimizări şi alocări inteligente în diverse situaţii.

Pentru ce ai nevoie de un contabil?

Contabilul este esenţial mai ales în rezolvarea situaţiilor complexe, reglarea unor întârzieri, pregătirea unor dosare de achiziţii, găsirea de soluţii la preluarea de datorii sau integrarea unor segmente noi de afaceri.  

Cu sprijinul său un antreprenor are certitudinea conformării şi timpul necesar implementării viziunii de ansamblu.

Contabilul a devenit partenerul strategic al firmei care vine în sprijinul activităţii cu soluţii de economisire a resurselor, intrumente de luare a celor mai înţelepte decizii cât şi cu adaptarea rapidă la schimbările fiscale.

Apelaţi la contabilii Nexia ABS FS, vă ajută prompt cu soluţii adecvate!

Lasă un răspuns