Servicii de contabilitate şi raportare

Preluarea totală sau parţială a funcţiei financiar-contabile: procesarea documentelor contabile, pregatirea balanţei de verificare lunară;

Întocmirea şi certificarea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale şi semestriale; 

Elaborarea şi executarea pachetului de raportare a gestiunii conform altor standarde contabile: IFRS/IAS, US-GAAP; 

Rapoarte de expertiză contabilă: examinarea profesională a fişelor contabile şi formularea de concluzii (răspunsuri) la obiectivele stabilite cu clientul; 

Asistenţă în localizarea şi migrarea datelor contabile:

• Cartografierea planului contabil;

• Asistenţă în pregătirea dosarelor de migrare;

• Verificarea rezultatelor migrării. 

Inventarierea patrimoniului: organizarea procesului de inventariere, instruirea personalului participant la inventariere, întocmirea documentaţiei şi efectuarea corectă a inventarului, centralizarea rezultatelor inventarierii şi întocmirea recomandărilor pentru conducerea societăţii.