Categorii de cheltuieli sociale

Cheltuielile sociale ale unei companii reprezintă costurile sau investiţiile efectuate în beneficiul angajaţilor sau al comunităţii în care compania îşi desfăşoară activitatea. Considerate ca o formă de responsabilitate socială a întreprinderii, au scopul de a sprijini direct bunăstarea angajaţilor şi de a contribui la dezvoltarea şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale.

Doar anumite categorii de cheltuieli efectuate de firme sunt realizate în condiţii avantajoase fiscal, netaxabile la impozit pe salarii şi contribuţii sociale obligatorii.

Principalele categorii de cheltuieli sociale scutite de plata taxelor salariale:

 1. ajutoarele pentru naştere;
 2. ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile;
 3. pentru pierderi produse în gospodariile proprii;
 4. ajutoarele pentru proteze;
 5. ajutoarele de înmormântare;
 6. cadouri în bani sau în natură;
 7. tichete cadou oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora;
 8. servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară;
 9. tichete culturale;
 10. tichete de creşă acordate de angajator;
 11. ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament;
 12. cheltuieli pentru functionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: creşe, grădiniţe, şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, etc.;
 13. contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariaţii proprii şi membrii lor de familie;
 14. contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiilor profesionale ale minerilor;
 15. sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie;


Regulamentul Intern al companiei reglementează cadrul acordării acestor tipuri de cheltuieli sociale, prin criterii şi condiţii clare pentru fiecare tip de beneficiu, în baza procedurilor de solicitare şi a documentelor necesare.

Aplicarea consecventă şi nediscriminatorie va elimina riscul de selecţie, caz care ar transforma beneficiile în avantaje salariale supuse impozitării în conformitate cu reglementările fiscale aplicabile.

Cheltuielile sociale, sunt deductibile în limita unei cote de până la 5%, asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

Experţii Nexia ABS vă stau la dispoziţie pentru detalii.

Lasă un răspuns