You are currently viewing Microintreprinderile începand cu 2023

Microintreprinderile începand cu 2023

Începând cu 1 ianuarie 2023 se modifică condițiile pentru care o entitate juridică poate fi considerată microintreprindere.

Astfel, conform OG nr. 16/2022, microintreprinderea este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

  • A realizat venituri care nu au depasit 500.000 de euro (fata de 1.000.000 euro cat este in acest moment), echivalentul in lei. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;
  • Capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
  • Nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii;
  • A realizat venituri, altele decat cele din consultanta si/sau management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
  • Are cel putin un salariat, cu exceptia firmelor nou infiintate;
  • Are asociati/actionari care detin peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice romane care se incadreaza sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor.

Daca conditiile de mai sus sunt indeplinite cota de impozit aplicata este de 1%.

Incepand cu 1 ianuarie 2023 aplicarea sistemului de impozitare pe veniturilor microintreprinderilor este optional. Astfel, chiar daca o companie indeplineste conditiile de mai sus, ea poate opta pentru impozitarea cu 16% a profitului.

Reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor in cursul anului:

  • Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si/sau management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre aceste limite, fara posibilitatea de a mai opta pentru perioada urmatoare sa aplice impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Nivelul cifrei de afaceri se verifica pe baza veniturilor inregistrate cumulat de la inceputul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la

inchiderea exercitiului financiar precedent.

  • Daca o microintreprindere nu mai indeplineste conditia referitoare la numarul de salariati, datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care nu mai este indeplinita aceasta conditie.

Prin exceptie, pentru o microintreprindere cu un singur salariat, al carui raport de munca inceteaza, conditia privind numarul de salariati se considera indeplinita daca, in termen de 30 de     

zile de la incetarea raportului de munca, este angajat un nou salariat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12

luni. In cazul contractelor de munca suspendate conditia referitoare la detinerea unui salariat se considera indeplinita daca perioada de suspendare este mai mica de 30 de zile si situatia este

inregistrata pentru prima data in anul fiscal respectiv.

  • In situatia in care, in cursul anului fiscal, oricare dintre asociatii/actionarii unei microintreprinderi detine peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei microintreprinderi, asociatii/actionarii trebuie sa stabileasca microintreprinderea/microintreprinderile care ies de sub incidenta acestui sistem de impunere si care urmeaza sa aplice impozit pe profit incepand cu trimestrul in care se inregistreaza situatia respectiva, astfel incat conditia referitoare la numarul maxim de trei microintreprinderi la care oricare dintre asociati/actionari detine peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sa fie indeplinita. Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor se comunica ANAF, prin formularul 700, in termen de 15 zile de la data producerii modificarii si este definitiva pentru anul fiscal curent.

La iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintrepinderilor, impozitul pe profit se datoreaza incepand cu trimestrul in care se indeplinesc conditiile de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, calculul si plata impozitului pe profit efectuandu-se cu luarea in considerare a veniturilor si cheltuielilor realizate incepand cu trimestrul in care are loc iesirea de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Microintreprinderile care, in anul 2023, devin platitoare de impozit pe profit ca urmare a neindeplinirii conditiilor de a fi micro, comunica catre ANAF iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pana la data de 31 martie 2023.

Persoanele juridice romane, cu exceptia celor din HORECA, pot opta sa aplice impozitul pe micro incepand cu anul fiscal urmator celui in care indeplinesc conditiile de microintreprindere si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023. Optiunea se comunica catre ANAF pana la 31 martie 2023.

Lasă un răspuns