You are currently viewing Actualizare implementare RO e-Transport

Actualizare implementare RO e-Transport

OUG 115/2023 extinde obligaţia de raportare în e-Transport şi a transporturilor internaţionale de bunuri, indiferent dacă sunt sau nu bunuri cu risc fiscal ridicat.

Raportarea prin RO e-Transport devine astfel obligatorie şi asupra transporturilor rutiere internaţionale de bunuri (aferente operaţiunilor de import/export/achiziţii intracomunitare/livrări intracomunitare), indiferent dacă bunurile sunt cu risc fiscal ridicat sau nu. La acest moment, legislaţia nu conţine detalii suplimentare în legătură cu eventualele plafoane aplicabile acestor raportări, aşa cum sunt expres stipulate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.

Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul internaţional de bunuri revine următorilor utilizatori:

  • destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;
  • beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri;
  • furnizorului din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;
  • depozitarului, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.

Pentru raportarea în sistemul RO e-Transport, utilizatorii de mai sus acceseaza sistemul RO e-Transport din spaţiul privat virtual (SPV) al contribuabilului, în baza unui certificat digital aprobat de ANAF, şi completează, în secţiunile dedicate: datele legate de partenerii comerciali, mărfurile transportate, inclusiv descrierea, caracteristicile, cantităţile şi valoarea acestora, locurile de încărcare şi descărcare sau detalii despre tipul de transport folosit.

Raportarea e-Transport se face prin transmiterea fişierului .xml, cu datele menţionate anterior, care va fi supus unei serii de validări de către Ministerul Finanţelor. După transmiterea şi validarea datelor, sistemul RO e-Transport generează automat un cod unic de identificare (UIT), care va fi transmis transportatorilor. Conducătorii de vehicule care transportă bunuri, au obligaţia să deţină codul UIT pe toată durata transportului.

Codul UIT este codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relaţii comerciale care face obiectul transportului de bunuri.

Nerespectarea obligaţiilor de declarare a transporturilor internaţionale de bunuri în sistemul RO e-Transport se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice, precum şi cu confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

Dacă Sistemul RO e-Transport nu este funcţional, obligaţia de declarare, respectiv de actualizare se suspendă până la repunerea în funcţiune a sistemului, atât când această situaţie intervine la punerea în mişcare a vehiculului de transport încărcat cu bunuri cu risc fiscal ridicat sau pe parcursul desfăşurării transportului, căt şi la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România şi la locul de import.

Pentru generarea codului UIT, utilizatorii pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz.

Sancţiunile contravenţionale pentru nerespectarea noilor obligaţii privind transporturile rutiere internaţionale de bunuri intră în vigoare de la data de 1 Iulie 2024.

Echipa Nexia ABS vă stă la dispoziţie pentru detalii.

Lasă un răspuns