You are currently viewing Modificări legislative care intră în vigoare din Noiembrie 2023

Modificări legislative care intră în vigoare din Noiembrie 2023

Modificări legislative introduse de Legea nr. 296/2023, publicată în MO nr. 977/27.10.2023 cu impact asupra mediului de afaceri.

Modificări care intră în vigoare începând cu 1 Noiembrie 2023

 • Modificări privind salariile angajaţilor din domeniile IT, construcţii şi agro-alimentar, astfel:
 • Pentru angajaţii din IT:
  • Scutirea de impozit se aplică doar pentru salarii brute de până la 10.000 lei (nu exista o limită). Orice sumă ce depăşește acest prag se impozitează.
  • Se aplică exclusiv pentru un singur contract de muncă, acolo unde angajatul are funcţia de bază.
  • CAS se va diminua cu 3,75% (şi 4,75% de la 1 Ianuarie 2024, conform OUG 23/2022). CAS reţinut va fi 21,25% (şi 20,25% de la 1 Ianuarie 2024). Angajatul poate opta pentru plata integrală a 25% CAS.
 • Pentru angajaţii din construcţii și sectorul agro-alimentar:
  • Scutirea de impozit se aplică, ca şi până acum, doar pentru salarii brute de până la 10.000 lei. Orice suma ce depăşește acest prag se impozitează.
  • Se aplică pentru un singur contract de muncă, conform declaraţiei pe propria răspundere depusă la angajator;
  • Se aplică în continuare CAS diminuat cu 3,75%, însa de la 1 Ianuarie 2024 se va aplica o diminuare de 4,75%, cu posibilitatea de a opta pentru plata integrală de 25%;
  • Se elimină scutirea privind CASS de 10% începând cu 1 Noiembrie 2023.

Scutirile se aplică în condiţiile legii până la 31 Decembrie 2028.

Modificări care intră în vigoare începând cu 11 Noiembrie 2023 (în termen de 15 zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial)

 • Se introduce noul sistem naţional, RO e-Sigiliu, sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicaţii informatice ce permite autorităţilor competente (de exemplu, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Vamală Română) determinarea potenţialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea sunt aflate în tranzit sau au ca destinaţie finală un operator economic de pe teritoriul naţional. e-Sigiliu este în responsabilitatea șoferilor transportatorilor. Șoferii sunt responsabili de păstrarea integrităţii sigiliilor aplicate. Dacă nu își îndeplinesc această responsabilitate, pot fi sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei.
 • Se elimină opţiunea de plată a amenzilor la jumatate în termen de 15 zile pentru amenzile prevăzute în acte precum Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea contabilităţii, Ordonanţa caselor de marcat și Legea privind operaţiunile în numerar;
 • Se introduc noi reguli privind încasările şi plăţile în numerar, astfel:
  • Ȋncasările de la diverse categorii (persoane juridice, liber profesionişti, etc.) au un plafon zilnic de 1.000 lei (faţă de 5.000 lei până acum).
  • Ȋncasările de la magazinele tip cash & carry au un plafon zilnic de 2.000 lei (faţă de  10.000 lei până acum).
  • Plăţile către aceleași categorii au un plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, cu un total de 2.000 lei/zi (înainte 5.000 lei/persoană, respectiv 10.000 lei/zi).
  • Plăţile către magazinele tip cash & carry sunt limitate la 2.000 lei/zi (înainte erau 10.000 lei).
  • Plăţile din avansuri spre decontare au un plafon zilnic de 1.000 lei (înainte erau 5.000 lei).
  • Sunt interzise încasările fragmentate în numerar pentru facturi peste 1.000 lei (înainte erau 5.000 lei) şi 2.000 lei pentru magazinele tip cash & carry (înainte erau 10.000 lei).
  • Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar pentru facturi peste 1.000 lei (înainte erau 5.000 lei) şi 2.000 lei pentru magazinele tip cash & carry (înainte erau 10.000 lei).
  • Facturile peste plafonul de 1.000 lei/2.000 lei se pot achita parţial în numerar (până la plafon) şi restul prin instrumente fără numerar.
  • Ȋncasări şi plăţi în numerar între firme, PFA etc. şi persoane fizice sunt limitate la 5.000 lei/zi până la 31 Decembrie 2024 şi la 2.500 lei începând cu 1 Ianuarie 2025. Sunt interzise plăţile şi încasările fragmentate în numerar către/ de la o persoană fizică, pentru tranzacţiile mai mari decât aceste plafoane. Sunt exceptate livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condiţiile existenţei unui contract de vânzare-cumparare cu plata în rate;
  • Sumele în numerar din casieria firmelor nu trebuie să depăşească 50.000 lei la sfârşitul fiecarei zile, cu excepţia sumelor pentru salarii şi alte drepturi de personal, unde se admite depăşirea pentru o perioadă de trei zile lucrătoare. Sumele în numerar care depăşesc plafonul de 50.000 lei se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare.
  • Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie, până la data de 31 Decembrie 2024, şi 5.000 lei/tranzacţie, începând cu data de 1 Ianuarie 2025. Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei, până la data de 31 Decembrie 2024, şi 5.000 lei, începând cu data de 1 Ianuarie 2025, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 10.000 lei, până la data de 31 Decembrie 2024, şi 5.000 lei, începând cu data de 1 Ianuarie 2025.
  • Nerespectarea prevederilor privind efectuarea plăţilor/încasărilor în limitele prevăzute de lege se sancţioneaza cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, respectiv deţinută în casierie, care depăşeşte plafonul stabilit de lege pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 500 lei.

Rămâneți informați cu privire la modificările legislative!

#NexiaABS #consultanta #fiscal #plati #incasari #expertiza #financiar #faraamenzi

Lasă un răspuns