You are currently viewing Regimul fiscal-contabil al cheltuielilor cu autovehicule

Regimul fiscal-contabil al cheltuielilor cu autovehicule

Fiscul urmăreşte cu atenţie cheltuielile auto astfel că legea introduce o serie de limitări, interdicţii şi excepţii privind deducerea cheltuielilor cu autovehiculele.

Deducerea corectă a cheltuielilor cu autovehiculele este o sarcină sensibilă.

Amenzile consistente şi corecţiile retroactive în cazul unor erori pot impacta impozitul pe profit, TVA-ul sau impozitul pe salarii, complicând raportările financiare.
 
S-a constatat faptul că cca 10% din ajustările privind TVA-ul şi impozitul pe profit determinate de organele de control provin din categoria cheltuielilor auto.

Principala cauză ar fi cadrul legal dinamic şi ambiguu.

Legea nr. 296/2020 specifică astfel deductibilitatea cheltuielilor:
 
Angajaţii microintreprinderilor care utilizează maşina societăţii şi în scop personal nu mai sunt impozitaţi pentru acest avantaj, fără a fi prevăzută o limită.

Ĩn cazul angajaţilor companiilor plătitoare de impozit de profit limita de deductibilitate este de 50%. 


1. Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele – masă totală maximă autorizată de maximum 3.500 kg şi 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului. 

2. Autovehiculele firmei sunt folosite şi în scopuri personale astfel limitându-se la 50% deducerea cheltuielor asociate – combustibil, piese de schimb, RCA, ITP, TVA, diferenţe de curs valutar la leasing. 

3. Deducerea de 100% se aplică atunci când autovehiculele sunt utilizate exclusiv pentru anumite activităţi (servicii de urgenţă, pază, protecţie, curierat, taxi, şcoli de şoferi, vânzări şi achiziţii) sau utilizate ca mărfuri în scop comercial (revânzare, reparaţii).
 
Documentele financiar-contabile (delegaţie, decont) şi foaia de parcurs justifică o cheltuială exclisiv pentru firmă.
 

4. Transportul angajaţilor la şi de la locul de muncă când nu există mijloace de transport în comun sau orarul acestora este decalat faţă de programul de lucru.
 

5. Folosirea unui autovehicul al firmei în scop personal de către un angajat este considerată avantaj de natură salarială şi intră în baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale. 

6. Situaţii speciale – autoturisme folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare, deductibilitatea este limitată la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane.

Un tratament special au şi autovehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii.

Echipa Nexia ABS vă acordă suport prompt. Contactaţi-ne !

Lasă un răspuns