You are currently viewing Nivelul de risc şi criteriile de stabilire în relaţia cu contribuabilii

Nivelul de risc şi criteriile de stabilire în relaţia cu contribuabilii

Selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul de inspectie fiscală competent, în funcţie de nivelul riscului.

Ȋn cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedurile de administrare se realizează în funcţie de clasa de risc fiscal în care sunt încadraţi contribuabilii ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal. 

Nivelul riscului se stabileşte pe baza analizei de risc iar criteriile de intrare în zona de risc sunt detaliate mai jos.

O.U.G. nr. 25/2018 reglementează inspecţiile fiscale care vor urma, încadrând contribuabilii în 3 clase principale de risc, după cum urmează: 
1. contribuabili cu risc fiscal mic; 
2. contribuabili cu risc fiscal mediu; 
3. contribuabili cu risc fiscal ridicat. 

Criteriile generale în funcţie de care se stabileşte clasa de risc fiscal sunt următoarele: 
– criterii cu privire la înregistrarea fiscală; 

– criterii cu privire la depunerea declaraţiilor fiscale; 
– criterii cu privire la nivelul de declarare; 
– criterii cu privire la realizarea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat şi către alţi creditori. 

Analiza de risc se efectuează periodic, caz în care organul fiscal stabileşte şi clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului, pe care o publică pe site-ul propriu. 
Un contribuabil nu poate face obiecţii cu privire la modul de stabilire a riscului şi a clasei/subclasei de risc fiscal în care a fost încadrat. 
Trebuie observate eventualele abuzuri ale autorităţilor fiscale în ceea ce priveşte includerea unor contribuabili în anumite clase de risc, pe criterii mai mult sau mai puţin obiective, care nu pot fi însă verificate şi eventual contestate. 

Echipa Nexia ABS vă oferă suport prompt.

#NexiaABSteam #suport #contabilitate #prompt #externalizare #raportare #financiar

Lasă un răspuns