Termen limită extins pentru declaraţia 700

Ȋn contextul OUG nr. 31/2024, având în vedere că analiza întreprinderilor legate se face la 31 Decembrie 2023, în funcţie de această analiză, în condiţiile în care se respectă celelalte condiţii privind microîntreprinderea, putându-se stabili dacă se poate aplica sau nu regimul fiscal privind microîntreprinderile pentru anul 2024, termenul de depunere a declaraţiei de modificare a vectorului fiscal (D700) privind aplicarea regimului de impozitare pentru microîntreprinderi se extinde până la 15 Aprilie inclusiv. Până la ora publicării acestei informări nu a fost publicat un formular 700 care să răspundă noilor modificări legislative.

De asemenea, reamintim că, spre deosebire de perioda precedentă, când se aplica o singură cotă de impozit (1%), începând cu 1 Ianaurie 2024, se aplică două cote de impozitare a veniturilor microîntreprinderilor, astfel:

 • o cotă de 1% pentru microîntreprinderile cu venituri de pana la 60.000 Euro, dacă nu desfăşoară activităţile specificate mai jos.
 • o cotă de 3% se aplică microîntreprinderilor care:
 • au venituri cuprinse între 60.000 Euro şi 500.000 Euro;
 • sau activează în domenii, principale sau secundare, identificate cu următoarele coduri CAEN:
  • 5821 – Activităţi de editare a jocurilor de calculator,
  • 5829 – Activităţi de editare a altor produse software,
  • 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),
  • 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei,
  • 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare,
  • 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată,
  • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,
  • 5590 – Alte servicii de cazare,
  • 5610 – Restaurante,
  • 5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente,
  • 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.,
  • 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor,
  • 6910 – Activităţi juridice – numai pentru societăţile cu personalitate juridică care nu sunt entităţi transparente fiscal, constituite de avocaţi potrivit legii,
  • 8621 – Activităţi de asistenţă medicală generală,
  • 8622 -Activităţi de asistenţă medicală specializată,
  • 8623 – Activităţi de asistenţă stomatologică,
  • 8690 – Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.

Limitele fiscale exprimate în Euro, referitoare la veniturile microintreprinderilor, sunt evaluate pe baza sumei totale a veniturilor acumulate începând de la debutul anului fiscal. Pentru a converti aceste sume în Euro, se va folosi cursul de schimb valid în momentul finalizării exerciţiului financiar anterior.

Dacă, pe parcursul anului fiscal, o microîntreprindere depăşeste pragul de venituri de 60.000 Euro, sau începe să desfăşoare oricare dintre activităţile specifice menţionate anterior, aceasta va fi supusă unei cote de impozitare de 3%. Această rată majorată se va aplica începând cu trimestrul în care se constată depăşirea pragului sau începerea activităţilor respective.

De asemenea, pentru entităţile juridice româneşti care desfăşoară atât activităţi incluse în codurile CAEN specificate mai sus, cât şi activităţi din altă sferă, cota de impozitare de 3% se va aplica tuturor veniturilor, inclusiv celor din activităţile nespecificate în codurile CAEN respective.

Ȋncepând cu data de 1 Ianuarie 2024 microîntreprinderile nu îşi mai pot diminua impozitul datorat trimestrial cu sumele reprezentând:

 • sponsorizări şi burse acordate elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional dual;
 • costul de achiziţie aferent aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate.

Ultimul an fiscal în care sumele reprezentând sponsorizări/burse şi sumele reprezentând achiziţia de aparate de marcat electronice fiscale, rămase de reportat, potrivit legii, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este anul fiscal 2023. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului 2023 se redirecţionează potrivit prevederilor în vigoare până la data de 31 Decembrie 2023, pentru activităţile de sponsorizare (prin formularul 177).

Echipa Nexia ABS vă susţine în acţiunile dumneavoastră cu ghidare personalizată.

 

Lasă un răspuns